Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.dobrzeikropka.pl

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja reklamowa Dobrze i kropka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE
Państwa dane przetwarzane są w celu:

1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

2. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

3. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER